Logowanie do Portalu Klienta

Zalogowanie do Portalu oznacza akceptację

Zasad korzystania z Portalu Klienta.

1. Właścicielem Portalu Klienta zwanego dalej Portalem jest Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. zwane dalej ZETO.

2. Właścicielem danych gromadzonych w aplikacji Portal Klienta jest ZETO.

3. Administratorem Portalu jest ZETO.

4. Klientami Portalu mogą być podmioty korzystające z aplikacji obsługiwanych przez ZETO.

5. Na wniosek Klienta przyznawane są jednoznaczne konta uprawniające do korzystania z funkcjonalności Portalu i umieszczonych w nim danych.

6. Właścicielem kont jest Klient. Kontami administruje ZETO.

7. Klient jest odpowiedzialny za zgłoszenie do ZETO wniosków dotyczących kont (dodanie, usunięcie, zmiana uprawnień). Do składania tych wniosków uprawnione są wymienione w umowie osoby do kontaktów z ZETO lub osoby uprawnione do reprezentacji Klienta.

8. ZETO ma prawo, w oparciu o wybrane informacje wprowadzone przez klientów, budować pozycje bazy wiedzy dostępne do odczytu przez innych klientów.

9. Klient ma obowiązek zapewnienia zgodności danych umieszczonych w Portalu z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

10. ZETO ma prawo usuwania agresywnych/ofensywnych wpisów.